Kriittisen polun menetelmä

Kriittisen polun menetelmän soveltaminen Post-it® Brandin tuotteilla

Tehokas työkalu monimutkaisten ongelmien hallintaan


 • Kriittisen polun menetelmä on apuväline monimutkaisten projektien visualisointiin. Se havainnollistaa, mitkä toiminnot ovat projektin valmistumisen kannalta kriittisen tärkeitä ja mitkä eivät.

  1950-luvulla kehitettyä kriittisen polun menetelmää käyttämällä projektin suunnittelijat pystyvät ennakoimaan projektin tärkeimmät toimenpiteet ja valvomaan niitä. Tämä auttaa asettamaan realistisia aikatauluja ja tunnistamaan ne vaiheet, joiden suorittamista on nopeutettava aikataulussa pysymiseksi.

 • 1

  Tunnista kaikki projektisuunnitelmaasi sisältyvät toimenpiteet. Merkitse muistiin aikaisin mahdollinen aloituspäivä ja toimenpiteen suorittamiseen vaadittava aika. Suunnittele olennaisimmat asiat suuressa koossa käyttämällä esimerkiksi Post-it®-luentotaululehtiötä.

  Tunnista kaikki projektisuunnitelmaasi sisältyvät toimenpiteet

 • 2

  Päätä seuraavaksi toimenpiteiden järjestys. Huomioi toimenpiteet, joita ei voi aloittaa, ennen kuin tietyt toiset toimenpiteet on suoritettu.

 • Merkitse toimenpiteet erillisille Post-it® Super Sticky -viestilapuille tai muulle kirjoitusalustalle käyttämällä nuolia ja ympyröitä

  Merkitse nämä toimenpiteet erillisille Post-it® Super Sticky -viestilapuille tai muulle kirjoitusalustalle käyttämällä nuolia ja ympyröitä.

  a. Ympyrät merkitsevät projektiin sisältyviä tapahtumia.

  b. Kahden ympyrän väliset nuolet osoittavat tapahtuman toteutumiseen vaadittavaa toimenpidettä. Kirjoita tehtävän kuvaus nuolen alapuolelle ja arvio tehtävän suorittamiseen vaaditusta ajasta nuolen yläpuolelle.

                                  Merkitse toimenpiteet erillisille Post-it® Super Sticky -viestilapuille tai muulle kirjoitusalustalle käyttämällä nuolia ja ympyröitä

 • 4

  Lisää kaikki toimenpiteet projektin aikajanalle. Aikajana voi olla suora viiva, mutta se voi myös projektista riippuen haarautua useisiin eri suuntiin.

 • 5

  Nyt voit tunnistaa kriittisen polun. Etsi vain pitkäkestoisin reitti kaaviosi läpi: siihen kuuluvien toimenpiteiden viivästyminen viivästyttää koko projektia.

  Nyt voit tunnistaa kriittisen polun.

 • 6

  Päivitä kriittistä polkua projektin edistyessä merkitsemällä tapahtumien todelliset toteutumisajat. Näin suunnitelmasi tarkentuu. Myös odottamattomien olosuhteiden aiheuttamat suunnitelmanmuutokset tai muut tekijät voivat luoda projektille uuden kriittisen polun.KAIPAATKO VINKKEJÄ & IDEOITA?

Haluan vastaanottaa Post-it®-brändin uutisia ja muuta hyödyllistä tietoa.